footerFoto

widgetkit inzetje BDG

CJG

Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar u terecht kunt voor vragen over opvoeden, opgroeien, verzorging en gezondheid. En voor advies, ondersteuning en hulp op maat. Het CJG is er voor ouders/verzorgers, kinderen en jongeren. Jeugdarts, jeugdverpleegkundigen, assistenten en een pedagoog zorgen er samen met de ouders voor dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien. Binnen het CJG wordt er samengewerkt met het school maatschappelijk werk. Via de intern begeleider kunt u in contact komen met het schoolmaatschappelijk werk.

Bezoek aan het CJG

In groep 2 wordt ieder kind op het CJG uitgenodigd voor het preventief gezondheidsonderzoek. Naast controle van de groei, ogen en oren bespreken de assistente en de jeugdarts de ontwikkeling en de gezondheid van uw kind.

In groep 7 wordt ieder kind uitgenodigd op het CJG voor een preventief onderzoek bij de jeugdverpleegkundige, hierbij zal de groei, houding en de ontwikkeling besproken worden. Ook zal er aandacht zijn voor eetgewoonte, vriendjes en hobby’s etc.

In het jaar dat kinderen negen jaar worden, krijgen zij een herhaling van de vaccinaties DTP en BMR. Bovendien krijgen meisjes in het jaar dat ze 12 jaar zijn een oproep van het CJG om zich te laten vaccineren tegen baarmoederhalskanker. Deze HPV-vaccinatie wordt drie keer gegeven. De inenting is gratis, maar niet verplicht.

Heeft u vragen?

U kunt met uw kind altijd bij de jeugdverpleegkundige of -arts terecht voor vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. Ze geven tips en adviezen en doen zo nodig onderzoek of verwijzen door naar een specialist. Gesprekken met de jeugdverpleegkundige of -arts zijn vertrouwelijk. De jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige neemt deel aan de overleggen van het Zorg adviesteam op school, waarin zorgen over de ontwikkeling van de jongere besproken worden. Dit is in overleg met de ouders. Het CJG wil met haar diensten beter aansluiten op de vraag van ouders en jongeren. Komende jaren zal hierdoor een verandering plaatsvinden in contactmomenten en wijze waarop deze worden aangeboden.

Contact

U kunt de jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige bereiken via het CJG.
Adres: Centrum voor Jeugd en Gezin Vliet 1, 3224 HE Hellevoetsluis
Telefoon: 010-4444646 Websites: www.cjgrijnmond.nl en cjgvoorne.nl