OV

Oudervereniging

OV obs 't Schrijverke 2023-2024:

Voorzitter: Mandy 
Secretaris: 
Penningmeester: Nick

Leden Oudervereniging: Nick, Wendy, Saskia, Sandra, Mandy, Vivianne, Esther, Kadri, Erik en Marinda.

Vergaderdata OV 2023-2024:

  • Maandag 4 september 
  • Maandag 30 oktober  (Openbare Algemene Jaarlijkse Vergadering)
  • Maandag 11 december 
  • Maandag 5 februari
  • Maandag 18 maart 
  • Maandag 13 mei 

Wat doet de OV?

De oudervereniging van ’t Schrijverke is een vereniging waar alle ouders met een kind op onze school lid van zijn. Het bestuur van de oudervereniging beheert de gelden van de schoolreizen en het schoolfonds. Ook stuurt het bestuur van de oudervereniging de overblijfgroep aan en beheert de ingekomen gelden.

De OV bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en een aantal algemene OV-leden. De OV zorgt tezamen met het team van leerkrachten voor de organisatie van de gebruikelijke evenementen. Dit gaat vaak samen met de hulp van hulpouders.

Aan het begin van het schooljaar wordt er bekeken welke zittende OV-leden door willen gaan en wordt er bepaald of er nog OV-leden bij moeten komen voor het aankomend schooljaar. Deze OV-leden worden door de leerkrachten voorgedragen. Voorkeur bestaat om een ouder van een kleuter te kiezen, zodat de ouder zo lang mogelijk mee kan draaien in de OV. Ook wordt er gekeken naar de betrokkenheid van de ouder bij andere activiteiten. De OV is vrijwillig, maar niet geheel vrijblijvend. Er komt best veel bij kijken en er gaan (zeker in de drukkere periode rondom sinterklaas en kerst) heel wat vrije uurtjes inzitten. Er wordt van de OV-leden dan ook volledige inzet verwacht waar nodig. We vergaderen ongeveer 8x per jaar, waarbij ook ieders aanwezigheid gewenst is.

De activiteiten worden aan het begin van het schooljaar door de directie samen met het team van leerkrachten vastgesteld. Deze worden gekoppeld aan een leerkracht, die het team van leerkrachten vertegenwoordigd. Aan de hand daarvan deelt de OV de activiteiten in per werkgroep. In iedere werkgroep met OV-leden zitten dus 1 of meerdere leerkrachten. De directie heeft een overzicht van deze indeling. De werkgroep bepaalt vervolgens aan de hand van de wensen van het team wat er moet gebeuren en eventueel welke extra hulp daarvoor nodig is. Op het moment dat er extra hulp nodig is, zullen de leerkrachten dit op zich nemen. Zij vragen extra hulp aan ouders waar nodig (bijvoorbeeld voor de begeleiding van de schoolreis/ schoolkamp).

Er wordt 1x per jaar een Openbare Algemene Vergadering gehouden, waarbij alle ouders/verzorgers van onze leerlingen welkom zijn. Deze is meestal omstreeks november, raadpleegt u hiervoor de schoolagenda. Hier zullen het Jaarverslag en de financiën besproken worden, waarbij u eventuele vragen kunt stellen.

Mocht er naar aanleiding van bovenstaande nog vragen zijn, spreek gerust iemand van ons aan. Ook ideeën of op –of aanmerkingen zijn altijd welkom.

©2023 obs 't Schrijverke | downloads | kennismaken | lipdub | contact

website: Vuijst Visuals